historiek
 

 

onze musea

onze heemtuin

onze publicaties

ons archief

doelstellingen

historiek

Onder impuls van het plaatselijke Davidsfondsbestuur werd op 2 maart 1976 een Lintse heemkundige kring gevormd. Als naam werd gekozen voor "Heemkundige Kring Eugeen Goeyvaerts" uit eerbetoon aan een gewezen onderpastoor die tussen 1946 en 1949 drie boeken had geschreven over het Lints kerkpatrimonium onder de noemer "Bijdragen tot de geschiedenis van Lint".

Na een korte opstartperiode onder begeleiding van het Davidsfonds werd op 1 september 1976 een eigen bestuur verkozen en kon de nieuwe vereniging zelfstandig haar weg gaan met eigen doelstellingen en een kerngroep van 18 personen. In november 1976 reeds werd aangesloten bij Gouw Antwerpen van het Verbond voor Heemkunde.

Van in het begin ontving de kring talrijke schenkingen van documenten en voorwerpen waarvoor een centrale bergruimte diende gevonden. Ook een vast vergaderlokaal stond op het verlanglijstje. Op 2 mei 1979 werd dan voor enkele jaren onderdak gevonden in een ongebruikt lokaal van de gemeentelijke jongensschool.

Op 6 september 1981 werd een wandelbrochure uitgegeven met daarin een beschrijving van het "Eugeen Goeyvaerts wandelpad" dat onlangs nog geheel werd herzien en uitgebreid.

Op 21 maart 1985 nam de vereniging het statuut van VZW aan en kreeg zij een nieuwe en vaste vergaderplaats in een deel van de "Oranjerie" van het Lintse gemeentepark met bergruimte in de nabijgelegen "Remise" van het gemeentehuis. Deze "Oranjerie" kwam in 1992 volledig vrij en werd toen door de gemeente in erfpacht gegeven aan de kring, die er het uitgebreid heemkundig streekmuseum "Den Aker" uitbouwde dat op 12 maart 1994 officieel werd geopend tijdens een statutaire jaarvergadering van Gouw Antwerpen. Een aanpalende serre in de achterliggende parktuin mocht toen gebruikt worden als nieuwe bergruimte.

De oplopende kosten voor de inrichting van een museum noodzaakten de kring in 1993 tot het werven van fondsen. Dat jaar werd dan ook gestart met het opnemen van "ereleden" in de vereniging. In de aanpalende serre werd later een tweede heemmuseum uitgebouwd, dat op 16 april 2000 officieel werd geopend onder de naam "De Roskam". In de achterliggende tuin was ondertussen ook reeds een heemtuin ingericht met daarin een uitgebreide kruidentuin en rozenaanplant.

Op 10 juni 2001 werd op een schitterend tuinfeest het 25-jarig bestaan van de kring gevierd, met op 13 augustus 2001 de ondertekening van een nieuwe en uitgebreidere erfpacht voor Oranjerie met serre en achterliggende parktuin.

In de loop van de jaren zagen talrijke nieuwe publicaties in de reeks "Bijdragen tot de geschiedenis van Lint" het licht en werden jaarlijks meerdere tentoonstellingen ingericht. De vereniging heeft ondertussen ook een uitgebreid archief en bibliotheek gevormd die raadpleegbaar zijn in het documentatiecentrum van heemmuseum "Den Aker". Jaarlijks zijn er een 4-tal opendeurdagen, maar een privaat groepsbezoek aan de musea is ook mogelijk op aanvraag.

De kring vierde ondertussen haar 30-jarig bestaan en is momenteel in de parktuin bezig aan de uitbouw van een derde museum, zijnde landbouwmuseum "De Ploeg", terwijl er voor de kruidentuin een vernieuwde werking kwam met het aanbieden van thematische rondleidingen en brochures.

In de loop van haar bestaan kon de kring rekenen op talrijke vrijwilligers, waarvan er meerdere onderscheiden werden met de Lintse cultuurprijs voor hun culturele inzet binnen de gemeente. Door de onvermijdelijke veroudering van het ledenbestand heeft de kring stilaan nood aan nieuwe en enthousiaste medewerkers voor de verdere uitbouw van haar werking in de vele disciplines die de heemkunde kan aanbieden.

Heb je interesse in heemkunde of geschiedenis, of ben je handig in opbouw of onderhoud van een patrimonium, aarzel dan niet om onze vereniging te komen versterken. Het bestuur en de werkende leden zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen om de groei en bloei van de heemkunde in Lint te kunnen bestendigen.

Ook jij kan misschien je steentje bijdragen? Laat het ons weten!

De naam van de kring wordt aan de buitengevel van Den Aker gehangen

Achter de deur van de Roskam huist een hele beroepenstraat met oude ambachten
 
De Ploeg herbergt een schat aan oude landbouwwerktuigen
 
In de heem- en kruidentuin vind je een staalkaart van inheems plantgoed
Zo zien de bordjes van de Eugeen Goeyvaertswandeling
Café Den Aker
     
contact - bezoek - wegwijzer - publicaties - lid worden - home