onze doelstellingen
 

 

onze musea

onze heemtuin

onze publicaties

ons archief

doelstellingen

historiek

Doelstelling van de kring

het vrijwaren, beschermen, bestuderen en tentoonstellen van het heemkundig patrimonium (hoofdzakelijk van Lint)

Voornaamste activiteiten

  • het bestuderen en bespreken van de geschiedenis en volkskundige gegevens van de gemeente en zijn nabije omgeving
  • opzoeken van gegevens en verzamelen van voorwerpen en documenten die voor de volkskunde en voor Lint in het bijzonder, van belang zijn. Deze archiveren, inventariseren en zo nodig restaureren.
  • Publiceren van heemkundige studies in de ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Lint’
  • Wekelijkse studie- en werkvergaderingen
  • Uitbaten van heemmusea 'Den Aker’, 'De Roskam’ (serremuseum) met heem- en kruidentuin, en ‘De Ploeg’ (landbouwmuseum).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
contact - bezoek - wegwijzer - publicaties - lid worden - home